Слово о погибели Рускыя Земли			 | Parolo pri la pereo de la Rusa Lando
по смерти великого князя Ярослава		 | post la morto de ĉefprinco Jaroslavo
						 | 
О свѣтло свѣтлая				 | Ho hele hela
и украсно украшена				 | kaj belege beligita
 земля Руськая!				 |  Lando Rusa!
И многыми красотами удивлена еси:		 | De multaj beloj mirindigita vi estas:
 озеры многыми удивлена еси,			 |  de multaj lagoj mirindigita estas,
 рѣками и кладязьми мѣстночестными,		 |  de la riveroj kaj fontoj loke honorataj,
 горами крутыми,				 |  de la montoj krutaj,
 холми высокыми,				 |  de l' montetoj altaj,
 дубравоми частыми,				 |  de la kverkaroj densaj,
 польми дивными,				 |  de la stepoj mirindaj,
 звѣрьми разноличными,				 |  de l' bestoj diversformaj,
 птицами бещислеными,				 |  de l' birdoj sennombraj,
 городы великыми,				 |  de la urboj grandaj,
 селы дивными,					 |  de la vilaĝoj mirindaj,
 винограды обителными,				 |  de la ĝardenoj monaĥejaj,
 домы церковными —				 |  de la domoj ekleziaj —
 и князьми грозными,				 |  kaj de la princoj timindaj,
 бояры честными,				 |  de la bojaroj honorindaj,
 вельможами многами.				 |  de la moŝtuloj multaj.
Всего еси испольнена, земля Руская		 | Je ĉio ĉi vi plenas, ho lando Rusa,
а прававѣрная вѣра хрестияньская!		 | kaj ortodoksa kredo kristana!
Отселѣ до Угоръ и до Ляховъ, до Чаховъ,		 | De ĉi tie ĝis Hungarujo kaj Pollando, ĝis Ĉeĥujo,
 от Чаховъ до Ятвязи,				 |  de Ĉeĥujo ĝis la jatvagoj,
 и от Ятвязи до Литвы, до Немець,		 |  kaj de jatvagoj ĝis la litovoj, ĝis Germanujo,
 от Нѣмець до Корѣлы,				 |  de Germanujo ĝis la koreloj,
 от Корѣлы до Устьюга				 |  de la koreloj ĝis Ustugo
  где тамо бяху тоимици погании,		 |   kie vivis la tojmanoj paganaj
 и за Дышючимъ моремъ				 |  kaj trans la Spiranta Maro;
 от моря до Болгаръ, 				 |  de la maro ĝis Bulgarujo,
 отъ Болгаръ до Буртасъ,			 |  de Bulgarujo ĝis la burtasoj,
 отъ Буртасъ до Черемисъ,			 |  de la burtasoj ĝis la ĉeremisoj,
 отъ Черемисъ до Моръдвы —			 |  de la ĉeremisoj ĝis la mordovoj —
то все покорено было Богомъ			 | ĉion ĉi Dio submetis
  крестияньскому языку,			 |   al la popolo kristana,
поганьскыя страны,				 | la paganajn landojn,
  великому князю Всеволоду,			 |   al ĉefprinco Vsevolodo,
  отцю его Юрью, князю Кыевьскому,		 |   al lia patro Geogo, la princo de Kievo,
  дѣду его Володимеру и Манамаху,		 |   al lia avo Vladimiro Monomaĥo,
  которымъ то половьцы			 |   per kiu la kumanoj
   дѣти своя полошаху в колыбѣли.		 |    infanojn siajn timigis en lulilo.
А литва из болота на свѣтъ не выникываху,	 | La litovoj el la marĉo sur la helan lumon ne aperis;
а угры твердяху каменыи горы железными вороты,	 | la hungaroj la ŝtonmontojn fortikigis per pordegoj feraj,
а бы на них великыи Володимеръ тамо не въсѣхалъ, |  por ke ne surrajdu tien la granda Vladimiro;
а нѣмци радовахуся,				 | la germanoj ĝojis,
  далече будучи за синимъ моремъ.		 |   ĉar malproksimaj trans la blua maro.
Буртаси, черемиси, вяда и моръдва		 | La burtasoj, ĉeremisoj, vedoj kaj mordovoj
 бортьничаху на князя великого Володимера,	 |  mielon tributis al ĉefprinco Vladimiro,
и кюръ Мануилъ Цесарегородскыи			 | kaj imperiestro Manuel' de Konstantinopolo
 опасъ имѣя,					 |  pro antaŭtimo
 поне и великыя дары посылаша к нему,		 |  grandajn donacojn al li sendis,
 а бы под нимъ великый князь Володимеръ	 |  por ke de li ĉefprinco Vladimiro
  Цесарягорода не взялъ.			 |   Konstantinopolon ne venkoprenu.
                         |
А в ты дни болѣзнь крестияномъ			 | Kaj en ĉi-tagoj suferas la kristanoj,
от великаго Ярослава и до Володимера,		 | de la granda Jaroslavo ĝis Vladimiro,
и до ныняшняго Ярослава,			 | kaj ĝis la nuna Jaroslavo,
 и до брата его Юрья, князя Володимерьскаго.	 | kaj ĝis lia frato Georgo, la princo de Vladimiro.